Mesa trapezoidal (1 mesa - 3 sillas)

Mesa trapezoidal (1 mesa - 3 sillas)